Dầu bánh răng công nghiệp Shell

 • Omala S2 G100

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G100 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G100 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G100 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác

  Liên hệ
 • Omala S2 G1000

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G 1000 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G1000 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G1000 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

  Liên hệ
 • Omala S2 G150

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G150 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G150 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G150 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

  Liên hệ
 • Omala S2 G220

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G 220 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G220 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G220 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

  Liên hệ
 • Omala S2 G320

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G 320 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G320 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G320 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

  Liên hệ
 • Omala S2 G460

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G 460 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G460 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G460 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

  Liên hệ
 • Omala S2 G68

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G68 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G68 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G68 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

  Liên hệ
 • Omala S2 G680

  0 trên 5

  Shell Omala S2 G 680 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G680 – Dầu bánh răng shell công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S2 G680 là loại dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao chịu cực áp, không chứa chì, chủ yếu dùng bôi trơn các bánh răng công nghiệp tải trọng nặng. Khả năng chịu tải cao kết hợp với các tính năng chống ma sát khiến sản phẩm trở thành loại tối ưu cho các bánh răng và các ứng dụng công nghiệp khác.

  Liên hệ
 • Omala S4 GX 220

  0 trên 5

  Omala S4 GX 220 – Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S4 GX 220 là dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp chất lượng cao, được sử dụng cho những ứng dụng bôi trơn bánh răng đặc biệt, được pha chế bằng hệ thống chất phụ gia cao cấp kết hợp kết hợp với dầu gốc tổng hợp để chống phân huy nhiệt. Tuổi thọ của dầu cao kéo dài lên đến 20.000 giờ ( 4 năm) ở 100°C

  Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S4 GX 220 được khuyến cáo sử dụng cho các hệ thống nhất định khi yêu cầu tuổi thọ cực lâu, ít bảo dưỡng hoặc các hệ thống khó tiếp cận, các hệ thống giảm tốc của bánh răng công nghiệp trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt.

  Liên hệ
 • Omala S4 GX 320

  0 trên 5

  Omala S4 GX 320 – Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S4 GX 320 là dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp chất lượng cao, được sử dụng cho những ứng dụng bôi trơn bánh răng đặc biệt, được pha chế bằng hệ thống chất phụ gia cao cấp kết hợp kết hợp với dầu gốc tổng hợp để chống phân huy nhiệt. Tuổi thọ của dầu cao kéo dài lên đến 20.000 giờ ( 4 năm) ở 100°C

  Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S4 GX 320 được khuyến cáo sử dụng cho các hệ thống nhất định khi yêu cầu tuổi thọ cực lâu, ít bảo dưỡng hoặc các hệ thống khó tiếp cận, các hệ thống giảm tốc của bánh răng công nghiệp trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt.

  Liên hệ
 • Omala S4 GX 460

  0 trên 5

  Omala S4 GX 460 – Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao

  Shell Omala S4 GX 460 là dầu bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp chất lượng cao, được sử dụng cho những ứng dụng bôi trơn bánh răng đặc biệt, được pha chế bằng hệ thống chất phụ gia cao cấp kết hợp kết hợp với dầu gốc tổng hợp để chống phân huy nhiệt. Tuổi thọ của dầu cao kéo dài lên đến 20.000 giờ ( 4 năm) ở 100°C

  Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S4 GX 460 được khuyến cáo sử dụng cho các hệ thống nhất định khi yêu cầu tuổi thọ cực lâu, ít bảo dưỡng hoặc các hệ thống khó tiếp cận, các hệ thống giảm tốc của bánh răng công nghiệp trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt.

  Liên hệ
 • Omala S4 WE 220

  0 trên 5

  Dầu bánh răng Shell Omala S4 WE 220

  Dầu bánh răng Shell Omala S4 WE 220 là dầu bánh răng truyền động trục vít công nghiệp gốc tổng hợp cao cấp, chịu tải cao được pha chế từ dầu gốc polyalkylene glycol và các phụ gia được lựa chọn đặc biệt. Dầu này có tính năng bôi trơn vượt trội trong vận hành khắc nghiệt, bao gồm nâng hiệu quả năng lượng, tăng tuổi thọ, khả năng chống rỗ bề mặt cao

  Dầu bánh răng Shell Omala S4 WE 220 là dầu bánh răng công nghiệp gốc polyalkylene glycol và các phụ gia được lựa chọn đặc biệt, đem lại tính năng bôi trơn vượt trội, chống ma sát, bảo vệ hệ thống bánh răng trong các điều kiện khắc nghiệt.

  Liên hệ