Dầu thuỷ lực Caltex

 • Hydraulic AW32

  0 trên 5

  Dầu thuỷ lực – Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic AW

  Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic AW là dầu thuỷ lực chống mài mòn

  Caltex Hydraulic AW là dòng sản phẩm dầu thủy lực , có khả năng chống mài mòn ưu việt, có đặc tính chống tạo bọt và tách nước nhanh đảm bảo sự hoạt động êm liên tục và hiệu quả. Hệ phụ gia ức chế rỉ sét giúp ngăn ngừa mài mòn do rỉ sét có thể làm hỏng các bề mặt và các đệm kín.

  Dầu thuỷ lực đa dụng Caltex Hydraulic AW được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao.

  52.000 VNĐ
 • Hydraulic AW46

  0 trên 5

  Dầu thuỷ lực – Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic AW

  Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic AW là dầu thuỷ lực chống mài mòn

  Caltex Hydraulic AW là dòng sản phẩm dầu thủy lực , có khả năng chống mài mòn ưu việt, có đặc tính chống tạo bọt và tách nước nhanh đảm bảo sự hoạt động êm liên tục và hiệu quả. Hệ phụ gia ức chế rỉ sét giúp ngăn ngừa mài mòn do rỉ sét có thể làm hỏng các bề mặt và các đệm kín.

  Dầu thuỷ lực đa dụng Caltex Hydraulic AW được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao.

  52.000 VNĐ
 • Hydraulic AW68

  0 trên 5

  Dầu thuỷ lực – Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic AW

  Dầu thuỷ lực Caltex Hydraulic AW là dầu thuỷ lực chống mài mòn

  Caltex Hydraulic AW là dòng sản phẩm dầu thủy lực , có khả năng chống mài mòn ưu việt, có đặc tính chống tạo bọt và tách nước nhanh đảm bảo sự hoạt động êm liên tục và hiệu quả. Hệ phụ gia ức chế rỉ sét giúp ngăn ngừa mài mòn do rỉ sét có thể làm hỏng các bề mặt và các đệm kín.

  Dầu thuỷ lực đa dụng Caltex Hydraulic AW được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao.

  52.000 VNĐ
 • Rando HD150

  0 trên 5

  Dầu thuỷ lực hảo hạng – Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD 

  Caltex Rando HD là dầu thủy lực chống mài mòn, Được sản xuất bởi hãng dầu nhờn nổi tiếng Caltex được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao. Dùng cho hệ thống thủy lực trong thiết bị công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy ép. Hệ thống thủy lực di động và thiết bị xây dựng

  Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD  Dầu thủy lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thủy lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại.

  Liên hệ
 • Rando HD32

  0 trên 5

  Dầu thuỷ lực hảo hạng – Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD 

  Caltex Rando HD là dầu thủy lực chống mài mòn, Được sản xuất bởi hãng dầu nhờn nổi tiếng Caltex được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao. Dùng cho hệ thống thủy lực trong thiết bị công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy ép. Hệ thống thủy lực di động và thiết bị xây dựng

  Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD  Dầu thủy lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thủy lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại.

  52.000 VNĐ
 • Rando HD46

  0 trên 5

  Dầu thuỷ lực hảo hạng – Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD 

  Caltex Rando HD là dầu thủy lực chống mài mòn, Được sản xuất bởi hãng dầu nhờn nổi tiếng Caltex được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao. Dùng cho hệ thống thủy lực trong thiết bị công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy ép. Hệ thống thủy lực di động và thiết bị xây dựng

  Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD  Dầu thủy lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thủy lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại.

  52.000 VNĐ
 • Rando HD68

  0 trên 5

  Dầu thuỷ lực hảo hạng – Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD 

  Caltex Rando HD là dầu thủy lực chống mài mòn, Được sản xuất bởi hãng dầu nhờn nổi tiếng Caltex được pha chế để dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau khi có yêu cầu đặc tính chống mài mòn. Đặc biệt thích hợp ứng dụng cho những nơi khó khăn về bảo trì và tỉ lệ rò rỉ cao. Dùng cho hệ thống thủy lực trong thiết bị công nghiệp như máy công cụ, máy dập khuôn, máy ép. Hệ thống thủy lực di động và thiết bị xây dựng

  Dầu thuỷ lực Caltex Rando HD  Dầu thủy lực chất lượng tuyệt hảo, chống mài mòn, được pha chế để dùng trong những hệ thống thủy lực áp suất cao, lưu động cũng như tĩnh tại.

  55.000 VNĐ
 • Rando MV100

  0 trên 5

  Rando® MV là dầu thủy lực độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thủy lực có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn.

  Liên hệ
 • Rando MV15

  0 trên 5

  RANDO MV 68-DẦU THỦY LỰC CHO DẢI NHIỆT ĐỘ RỘNG

  Liên hệ
 • Rando MV22

  0 trên 5

  Rando® MV là dầu thủy lực độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thủy lực có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn.

  Liên hệ
 • Rando MV32

  0 trên 5

  Rando® MV là dầu thủy lực độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thủy lực có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn.

  Liên hệ
 • Rando MV46

  0 trên 5

  Rando® MV là dầu thủy lực độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thủy lực có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn.

  Liên hệ